diversiteit

diversiteit

De bacheloropleiding onderwijs (secundair onderwijs) geeft reeds heel wat jaren een bijzondere aandacht aan het voorbereiden van de studenten op een diverse klas –en schoolomgeving. 

Diversiteit krijgt een brede invulling waarbij het niet louter gaat om etnisch-culturele verschillen, maar om alle mogelijke verschillen tussen leerlingen. Dit sluit aan bij de visie op diversiteit zoals deze door het Steunpunt Diversiteit en Leren wordt omschreven. [1]

Dit ben Ik in Brussel: educatieve website

Financiering: Co-financiering HUB en Impulsfonds voor het Migrantenbeleid 2012

Aansluitend bij het project 'Dit ben Ik in Brussel' van 2011 wordt een educatieve website gemaakt met de multimediale verhalen in verschillende talen. De handleiding wordt op een website op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar gesteld voor het onderwijsveld. Voor de verschillende verhalen worden educatieve spelletjes ontworpen.

Subscribe to RSS - diversiteit