Handicap; wonen

Handicap en Wonen

Toegang hebben tot een aangepaste woonvorm die autonomie toelaat, ongeacht de graad van afhankelijkheid, via private of sociale huisvesting, is geen sinecure. Bovendien worden de wachtlijsten in de centra die door de drie Gewesten zijn erkend steeds langer, zowel voor volwassenen als voor kinderen met een meervoudige handicap. Tenslotte beschikt de overheid voor het ogenblik niet over voldoende middelen om nieuwe woonprojecten te financieren.

Subscribe to RSS - Handicap; wonen