jeugdsport

Ouders en jeugdsport: geen kinderspel. Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs

Financiering: PWO

Het onderzoeksproject beoogt een wetenschappelijk onderbouwd vormingspakket te ontwikkelen, waarmee jeugdsportclubs in het algemeen en jeugdvoetbalclubs in het bijzonder een ouderwerking kunnen opzetten. Bedoeling van de ouderwerking is ouders in het algemeen en vaders in het bijzonder te ondersteunen bij het opnemen van hun ouderrol door het verstevigen van hun competenties als coach en supporter.

Subscribe to RSS - jeugdsport