mantelzorg

AIPA - Ageing in Place Aalst

AIPA maakt deel uit van de Zorgproeftuinen Vlaanderen (zie website). AIPA focust zich op het aangepast wonen van ouderen in de regio Aalst en gaat na welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld dienen te worden om ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen leefomgeving, te laten wonen. AIPA vormt hierbij de liaison tussen de profit-, non-profit sector en hun gebruikers.

Guiding the patients' relatives with the help of illness management handbook including the 50 most common illnesses

Financiering: Epos, LLP, Leonardo da Vinci partnerships

De voornaamste doelstelling van deze samenwerking is om mantelzorg in enkele Europese landen te vergelijken en deze mantelzorg door gerichte informatieverstrekking op een hoger niveau te brengen. We willen dit realiseren op een innovatieve en creatieve manier en vanuit een multidisciplinaire benadering.

Subscribe to RSS - mantelzorg