onderwijs

Ontwikkelen en actualiseren van verpleegkundige competentie profielen - Action research: Omgaan met storend gedrag bij geriatrische patiënten, een analyse van niet-medicamenteuze alternatieven.

Financiering: werkingsmiddelen

Probleemstelling: Storend gedrag bij ouderen wordt vaak medicamenteus behandeld, met toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. De negatieve gevolgen van deze aanpak zijn gekend. De niet- medicamenteuze alternatieven zijn nog te weinig onderzocht.

Pagina's

Subscribe to RSS - onderwijs