opvoedingsondersteuning

Stakeholdersbevraging vzw De Keerkring

Vzw De Keerkring vroeg ons om een stakeholdersbevraging (bij ouders en het werkveld) uit te voeren om zicht te krijgen op hun positie en rol (cf. profilering, verwachtingen enz.). Enerzijds stelt zich de vraag of wat vzw De Keerkring te bieden heeft (nog) ‘actueel’ is. Biedt deze organisatie een antwoord op de vragen en behoeften van ouders en stakeholders? Wat zijn sterktes, wat zijn leemtes en hoe zouden ze daar nog beter op kunnen inzetten?

Ouders en jeugdsport: geen kinderspel. Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs

Financiering: PWO

Het onderzoeksproject beoogt een wetenschappelijk onderbouwd vormingspakket te ontwikkelen, waarmee jeugdsportclubs in het algemeen en jeugdvoetbalclubs in het bijzonder een ouderwerking kunnen opzetten. Bedoeling van de ouderwerking is ouders in het algemeen en vaders in het bijzonder te ondersteunen bij het opnemen van hun ouderrol door het verstevigen van hun competenties als coach en supporter.

Pagina's

Subscribe to RSS - opvoedingsondersteuning