Professionalisering Leraren(in)opleiding

Samen Cultureel Content

Financiering: School of Education

Dit onderzoeksproject wil werken aan contextuele cultuureducatie die zowel cultuureducatieve als inhoudelijke doelstellingen realiseert. Via de integratie van denkkaders en methodes uit de cultuureducatie wil het projectteam vakgebonden didactiek en werkvormen verrijken op creatief, muzisch, cultureel, metacognitief en reflectief vlak.

Meer info vind je hier.

Omgang met bronnen in het onderwijs

Financiering: School of Education

Dit project streeft naar de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een opleidingspakket inzake de presentatie van en de vraagstelling bij bronnen voor aanstaande leraren, in eerste instantie voor vakken geschiedenis en cultuurwetenschappen, maar ook met oog voor de transfermogelijkheden naar andere vakken. 

Pagina's

Subscribe to RSS - Professionalisering Leraren(in)opleiding